Home Full Schedule Sponsors Shop Login


logo
    Recordcount: 0

Find Tournaments Near You:
Zip Code:
<
2021 Results for Ohio - Legacy

2021 Results for Ohio - Legacy

Go Back

Place Team Members # Fish Big Fish Gross Penalty Net WT Points Events
1 15334 Justen Fain
Ty Fain
10 2.7 18.58 0 18.58 399 2
2 16468 Matthew Hoehn
Brayden Hoehn
7 3.77 15.24 0 15.24 395 2
3 14044 Connor Sindelir
Gary Sindelir
7 0 9.43 0 9.43 391 2
4 19515 Bradley Baxter
Boone Baxter
9 1.97 11.28 0 11.28 390 2
5 23316 Zac Mumford
Isaiah Mumford
8 0 9.16 0 9.16 389 2
6 27579 Bradley Fuller
Griffin Fuller
6 2.03 8.01 0 8.01 387 2
7 27595 Doug Rudasill
Ty Rudasill
6 0 8.03 0 8.03 387 2
8 27615 Mark Rudasill
Jayden Sells
5 0 5.81 0 5.81 386 2
9 21713 Jason Parent
Jaymin Parent
2 2.39 4.46 0 4.46 385 2
10 24877 Kurt Poeppelman
Liza Poeppelman
5 3.11 8.3 0 8.3 247 2
11 24518 Tony Sielschott
Kaleb Sielschott
5 0 6.37 0 6.37 245 2
12 23147 Levi Northup
Garrett Northrup
4 0 4.72 0 4.72 192 1
13 11104 Danny Edwards
Dennis Edwards
4 0 3.7 0 3.7 190 1
14 27845 Dave Faler
Aaron Faler
1 0.97 0.97 0 0.97 189 1